Een thuis voor ieder individu

De Doelgroep

Betrokken en individuele aandacht

Villa Zus biedt een woongelegenheid aan 8 mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig willen wonen, maar hier ondersteuning bij nodig hebben.

Wij willen ons richten op mensen met minimaal een ZZP 4 indicatie in de wet langdurige zorg. De kalenderleeftijd is voor ons niet belangrijk, maar we richten ons op mensen die een WAJONG uitkering ontvangen en dit betekent dat ze minimaal 18 jaar oud zullen zijn. De zorg zal gefinancierd worden vanuit een persoons gebonden budget (PGB).

Bij Villa Zus staat de bewoner centraal. We luisteren naar zijn/haar wensen en behoeften. Om dit goed in kaart te brengen en vorm te geven vinden wij het belangrijk om nauw contact te hebben met de ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Wij zullen hen continue blijven betrekken in de zorg voor onze bewoners.

Gelijkwaardig en veiligheid

We vinden het van belang dat de groep zo is samengesteld dat de bewoners enigszins bij elkaar aansluiten qua niveau. Het lijkt ons fijn voor de bewoners om in een groep te wonen waarbij je, je gelijkwaardig voelt. Wij hechten veel waarde aan een veilige woonomgeving voor onze bewoners en maken daarom de keuze om geen bewoners aan te nemen die bekend zijn met agressie. Mede om deze reden kunnen we ook geen bewoners verwelkomen die in het verleden seksueel overschrijdend gedrag hebben laten zien.

Momenteel hebben wij niet de mogelijkheid om mensen met een lichamelijke beperking een woonplek te bieden.

Denkt u dat Villa Zus een passende woonplek kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Ook liefdevol en kleinschalig wonen?

Bij Villa Zus staat de bewoner centraal. We luisteren naar zijn/haar wensen en behoeften.  Denkt u dat Villa Zus een passende woonplek kan zijn? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en kom een kijkje nemen.